امروز دوشنبه, 07 آذر 1401                      
به فرودگاه بین المللی خلیج فارس خوش آمدید  

خدمات ترافیک هوایی

خدمات ترافیک هوایی که به حرکت و جابجایی هواپیما در داخل فرودگاه و در مجاورت آن می پردازد ،شامل کنترل ترافیک هوایی و رویه های مربوطه می شود.
در زیر این عنوان، کلیه خدمات ناوبری مخابراتی به هواپیماها ارائه می شود. این خدمات شامل جهت یابی به کمک ارتباطات راه دور و خدمات کنترل ترافیک هوایی است. این خدمات برای کلیه هواپیماها چه در حالت پرواز از روی آسمان فرودگاه (Over Fly) منطقه تقرب فرود هواپیما (Landing) و کنترل زمینی (Ground control) ارائه می شود. صورتحساب این خدمات توسط فرودگاه برای شرکت های هواپیمایی ارسال می شود، و مسئولیت وصول صورت حساب ها نيز بعهده خود فرودگاهي باشد .

تمامی حقوق این وب سایت برای فرودگاه بین المللی خلیج فارس محفوظ می باشد

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت