امروز یکشنبه, 23 خرداد 1400                      
به فرودگاه بین المللی خلیج فارس خوش آمدید  

مدیریت و چارت سازمانی

              

معرفی مدیران و روسای فرودگاه

مدیر فرودگاه بین المللی خلیج فارس
معاون فرودگاه 
معاونت عملیات هوانوردی
رئیس امور ترمینالها
سرپرست عملیات فنی
سرپرست اداری
رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات
سرپرست پشتیبانی
رئیس حراست
هماهنگ کننده امور مالی
مدیر ایمنی
سرپرست روابط عمومی

تمامی حقوق این وب سایت برای فرودگاه بین المللی خلیج فارس محفوظ می باشد

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت